จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด 5 ใบงาน  
 
 ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง   วันที่แจ้ง แผนกที่แจ้ง  รายละอียดปัญหา  สถานะงาน  commentจากฝ่าย It
16 จาริณี สังข์แก้ว 2018-10-24 / 15:07 ควบคุมโรคติดต่อ เปิดไม่ติด ส่งร้าน ส่งร้านเพื่อ up grad คอม
15 นายผิวะเสด็จ 2018-10-22 / 11:18 พัสดุ ขาบานพับหัก แบต ไม่เก็บไฟ ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อให้ร้านซ่อมเปลี่ยน
14 นางอภิญญา ก้อเด็ม 2018-10-19 / 15:50 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ส่งร้าน ทำการตรวจเช็คให้ส่งร้านเพื่อทำการตรวจสอบ
13 สุนิสา นวนนก 2018-08-20 / 11:17 นิติกร พิมพ์เอกสารออกมาสีไม่ชัดเจน หมึกกระจาย ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อแกะทำความสอาดเช็คอุปกรณ์ข้างใน
5 นส.จิรภิญญา ขุนพรหม 2018-05-16 / 11:26 ควบคุมผู้บริโภค หน้าจอไม่สามารถใช้งานได้ ส่งร้าน ส่งร้าน เนฟว์ pc
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก