** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-05-09:09:28                                                                        Job ID :: IT-JOB0011
  ผู้แจ้ง :: ปิยวดี พรนิธีวงศ์
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: ทรัพยากรบุคคล
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: เมาส์คีย์บอร์ดเสีย
เลขครุภัณฑ์ ::  
อาการแบบละเอียด:: ใช้การไม่ได้
Status :: เสร็จสิ้น
Comment(จาก it) :: 
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 20-06-2019 / 07:05