** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-10-22:11:18                                                                        Job ID :: IT-JOB0015
  ผู้แจ้ง :: นายผิวะเสด็จ
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: พัสดุ
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: โน๊ตบุค
เลขครุภัณฑ์ :: 74400120001/20 
อาการแบบละเอียด:: ขาบานพับหัก แบต ไม่เก็บไฟ
Status :: ส่งร้าน
Comment(จาก it) :: ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อให้ร้านซ่อมเปลี่ยน
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 18-11-2018 / 05:25