กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดนราธิวาส

ประวัติการแก้ไขโปรแกรม

Aug 30,2016:
- เพิ่มหน้าสรุปแสดงข้อมูลปัญหาตาม ERROR ที่พบ
Aug 29,2016:
- ปรับหน้าแสดงผลเป็น Data Table ให้สามารถ ค้นหา จัดเรียงข้อมูลตามต้องการได้
Aug 19,2016:
- ปรับปรุงการแสดงผลหน้าแรก
- ปรับปรุงการแสดงผลหน้ารายงาน
Aug 03,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม APPOINTMENT
July 29,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม CHARGE_IPD
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม COMMUNITY_SERVICE
July 28,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม PROCEDURE_IPD
July 26,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม SURVEILLANCE
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม FUNCTIONAL
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม ICF
July 25,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม WOMEN
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม DISABILITY
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม PROVIDER
- แสดงความก้าวหน้าของการประมวลผลความก้าวหน้าแค่เพียง 4 ครั้งย้อนหลัง
July 15,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม VILLAGE
June 30,2016:
- จัดทำระบบส่วนเสริม เรื่องข้อมูลคุณภาพประชากร
June 21,2016:
- จัดทำระบบ Freez ข้อมูลและหน้าแสดงผลความก้าวหน้า
June 17,2016:
- ปรับปรุง PAGE แสดงผล
June 15,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม LABOR
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม SPECIALPP
- ปรับปรุง PAGE แสดงผลตามโซนพื้นที่รับผิดชอบ
June 14,2016:
- เพิ่มหน้า PAGE แสดงผลตามโซนพื้นที่รับผิดชอบ
June 08,2016:
- เพิ่มหน้า PAGE แสดงหัวข้อการตรวจคุณภาพ
June 06,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม DRUGALLE
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม PRENATAL
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม CHRONICFU
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม DRUG_IPD
June 03,2016:
- ปรับ Function การประมวลผล
May 19,2016:
- ปรับการแสดงผลหน้าแรก
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม CHARGE_OPD
- ปรับการฐานข้อมูลโครงสร้างและ ปรับปรุง FUNCTION
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม LABFU
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม NEWBORN
May 17,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม EPI
- เพิ่มหน้าแสดงรายละเอียดของ Record ที่ ERROR (ต้องได้รับสิทธิ์ในการดูเท่านั้น!)
May 16,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม DIAGNOSIS_IPD
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม ACCIDENT
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม DEATH
May 13,2016:
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม PROCEDURE_OPD
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม NEWBORNCARE
May 12,2016:
- เพิ่มการ Drill Down ให้สถานบริการสามารถเช็คข้อมูลตามสถานบริการได้
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม NCDSCREEN
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม CHRONIC
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม DRUG_OPD
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม POSTNATAL
- เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม HOME