ลงทะเบียนใหม่ที่นี้

Login

 Username
 Password

คู่มือการสมัครสมาชิก

รายชื่อผู้รับรองการประชุม
สิงหาคม 61 รายชื่อผู้รับรอง
กรกฏาคม 61 รายชื่อผู้รับรอง
มิถุนายน 61 รายชื่อผู้รับรอง
พฤษภาคม 61 รายชื่อผู้รับรอง
เมษายน 61 รายชื่อผู้รับรอง
มีนาคม 61 รายชื่อผู้รับรอง
กุมพาพันธ์ 61 รายชื่อผู้รับรอง
มกราคม 61 รายชื่อผู้รับรอง
ระบบรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดนราธิวาส
ไฟล์รายงานการประชุม สิงหาคม 2561   
วาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2561 เปิดดู--->

       

คำชี้แจง

1.     การรับรองรายงานการประชุมจะต้องเป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสจ.)เท่านั้น
       ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เป็นกรรมการทำการรับรองแทนได้
2.    คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสจ) ทุกท่าน ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบนี้ก่อน
3.    เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Login เข้าสุ่ระบบ
4.    ทำการรับรองรายงานการประชุม
5.     เสร็จแล้วทำการ Logout ออกจากระบบ


 

 

ติดต่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 532 056 - 65  (ต่อ 302) Email : plannara@gmail.com